Ohlédnutí za Techagrem 2024 v Brně

Ohlédnutí za Techagrem 2024 v Brně

Touto sérií fotografií se vracíme k proběhlému Techagru. Staří i noví zákazníci si prohlédli naše stroje ze sekce importérských značek.

K tomu dobře ladilo rozmetadlo Bogballe a u nejmladší generace (a chlapů) asi nejvíc zabodoval traktor Warchalowski.

Na viděnou na dalších akcích, letos ještě na Dni Zemědělce v Unčovicích a na Mistrovství republiky v orbě středních škol v Opavě (Oticích)